Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate Iasi

S-a constituit in scopul infiintarii, organizarii, reglementarii, exploatarii, monitorizarii si gestionarii in comun a serviciului de salubrizare pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre, precum si realizarea in comun a unor proiecte de investitii publice de interes zonal sau regional destinate infiintarii, modernizarii si/sau dezvoltarii, dupa caz, a sistemelor de utilitati publice aferente serviciului de salubrizare, pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia si furnizarea in comun a serviciilor prin gestiunea delegata a activitatilor ce compun serviciile, pe baza unor contracte de delegare a gestiunii, atribuite conform legii, unor operatori.

Pregateste si aproba Strategia de Dezvoltare a serviciului de salubritate;

Monitorizeaza derularea proiectelor de investitii in infrastructura tehnico-edilitara aferenta serviciului de salubritate;

Constituie interfața pentru discutii si este un partener activ pentru autoritatile administratiei publice locale in ceea priveste aspectele de dezvoltare si de gestiune a serviciului de salubritate, in scopul de a coordona politicile si actiunile de interes general;

Elaboreaza si aproba caietele de sarcini si regulamentul de organizare si functionare a serviciului de salubritate;

Elaboreaza si aproba documentatiile de atribuire ale Contractelor de Delegare, inclusiv conditiile de participare si criteriile de selectie a operatorilor, cu exceptia situatiei atribuirii directe, conform prevederilor art.311 din Legea nr.51/2006;

Incheie Contractul/Contractele de Delegare cu operatorii, in numele si pe seama unitatilor administrativ teritoriale membre implicate care vor avea impreuna calitatea de delegatar, astfel cum este prevazut de art. 30 din Legea nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

Monitorizeaza executarea Contractelor de Delegare si informeaza regulat Asociatii despre aceasta, sa urmareasca indeplinirea obligatiilor asumate de operatori (indeosebi in ceea ce priveste realizarea indicatorilor de performanta, executarea lucrarilor incredintate operatorilor, calitatea serviciului de salubritate furnizat utilizatorilor) si, in conformitate cu mandatul primit si cu prevederile contractuale, sa aplice penalitatile contractuale;

Identifica si propune orice acțiuni vizând cresterea oportunitatilor de finantare a proiectelor de investitii in infrastructura tehnico-edilitara aferenta serviciului de salubritate;

Inbunatateste planificarea investitiilor in infrastructura tehnico-edilitara aferenta serviciului.

Coordoneaza activitatea consiliilor locale (din orase, municipii si comune) in vederea realizarii serviciilor publice de interes local si judetean privind gestionarea deseurilor;

Acorda consiliilor locale sprijin si asistenta in implementarea planurilor judetene si regionale de gestionare a deseurilor;

Analizeaza propunerile facute de consiliile locale in vederea elaborarii de prognoze pentru refacerea si protectia mediului si va urmari respectarea de catre consiliile locale a actelor normative care fac referire la aspectele precizate in actele normative cu referire la protectia mediului – deseuri;

Promoveaza normele specifice care vor sta la baza implementarii si aplicarii, la nivelul localitatilor judetului, a normativelor europene pe linie de mediu pentru deseuri la nivel judetean si regional.

Asigura implementarea legislatiei in domeniu privind gestionarea deseurilor;

Urmareste si asigura indeplinirea prevederilor din planurile judetene si regionale de gestionare a deseurilor;

Elaboreaza strategii si programe proprii pentru gestionarea deseurilor;

Asigura spatiile necesare pentru colectarea selectiva a deseurilor, dotarea acestor spatii cu containere specifice fiecarui tip de deseu precum si functionalitatea acestora.

Conferinte A.D.I.S

Conferinta regionala "Inter-relationarea institutionala dintre Administratia Publica Locala si Institutiile de reglementare nationale,în conditii de eficienta si competitivitate"

În data 20.09.2016 a avut loc la Iasi Conferinta regionala "Inter-relationarea institutionala dintre Administratia Publica Locala si Institutiile de reglementare nationale, în conditii de eficienta si competitivitate". La conferinta au participat reprezentanti ai Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate Iasi (ADIS), Consiliul Judetean Iasi (CJI), Federatia Asociatiilor de Dezvoltare Intercomunitara (FADI), Revista Infomediu Europa, Garda Nationala de Mediu (GNM), Agentia Nationala pentru Protectia Mediului (ANPM), Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (ANRSC), Autoritatea de Management pentru POS Mediu, Primaria Municipiului Iasi (PMI), Politia Locala Iasi si reprezentanti altor autoritati locale din judetele Botosani,Neamt, Vaslui si Braila. Pe aceasta cale au fost dezbatute teme privind importanta dezvoltarii sistemelor de management integrat al deseurilor si punerea în functiune a facilitatilor, modificari ale cadrului legislativ si colaborarea inter-institutionala pentru indeplinirea obiectivelor asumate.

Conferinta zonala "Implementarea sistemului de management integrat al deseurilor în judetul Iasi"

În data de 30 iunie 2016 a avut loc Conferinta zonala Implementarea sistemului de management integrat al deseurilor în judetul Iasi. În cadul conferintei si a dezbaterilor ce au avut loc cu ocazia evenimentului au vorbit reprezentantii ai Consiliului Judetean Iasi, ai Unitatii de Implementare a proiectului SMID, ai ADIS Iasi, ai Federatiei Asociatiilor de Dezvoltare Intercomunitara si au participat reprezentanti ai primariilor din judet, ai A.D.I.-urilor din alte judete, A.P.M. Iasi, Garzii Nationale de Mediu-Comisariatul judetean Iasi, ai constructorului care a executat Faza I a proiectului, ai societatilor de preluare a responsabilitatii, în vederea realizarii obligatiilor acestora privind valorificarea si reciclarea ambalajelor introduse pe piata, etc.

Campanie plantare pomi

Asociatia ADIS Iasi împreuna cu voluntarii Ligii Studentilor Electronisti din Iasi a finalizat Conferinta zonala "Implementarea sistemului de management integrat al deseurilor în judetul Iasi" prin plantarea de pomi ornamentali în Campusul Universitar Tudor Vladimirescu din Iasi.

"Economie circulara si design sistemic"

În cadrul conferintei organizata de Agentia pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Nord-Est a raspuns invitatiei de a participa la Iasi în data de 26.09.2016 si Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate (ADIS). Tema acestui eveniment a fost intitulata "Economie circulara si design sistemic". La acest eveniment s-au purtat discutii pe tema conceptelor si principiilor de baza în economia circulara,precum si exemple existente si solutiile emergente pentru punerea în aplicare a modelului economic circular.

Sistemul de Management Integrat al Deseurilor în judetul Iasi

Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Maricel Popa, împreuna cu vicepresedintele Consiliului Judetean Iasi, Victorel Lupu, directorul ADIS, Razvan Gheorghiu si directorul Salubris, Ion Apostol au efectuat o vizita la Centrul de Management Integrat al Deseurilor de la Ţutora pentru a vedea infrastructura nou creata prin proiectul european "Sistemul de Management Integrat al Deseurilor în judetul Iasi". Totodata, au fost stabiliti pasii care trebuie urmati de catre Consiliul Judetean Iasi si ADIS Iasi (Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubritate) pentru ca, începând cu 1 ianuarie 2017, sistemul sa poata fi dat în expolatare. Constructia Centrului de Management Integrat al Deseurilor de la Ţutora cuprinde un depozit ecologic cu o capacitate totala de circa 2 milioane mc/an, o statie de tratare mecanico-biologica de 140.000 t/an (fiind cea mai mare statie de acest fel din România), 2 linii de sortare cu o capacitate totala de 59.000 t/an, o statie de compostare a deseurilor verzi cu o capacitate de 9.500 t/an si alte facilitati necesare desfasurarii activitatii de sortare a deseurilor. Astfel de statii functioneza în tari precum Austria (la peste 1500 km fata de Iasi), Franta, Spania si Italia. Proiectul este co-finantat de Uniunea Europeana si are o valoare totala de 69 milioane de euro.

Galerie Foto

Inchidere depozit neconform Tomesti

Inchidere depozit neconform Pascani

Inchidere depozit neconform Targu Frumos

Centrul de Management Integrat al Deseurilor

Statie sortare si transfer Ruginoasa

Statie transfer Baltati

Documente

General

Hotarâri Adunarea Generală

Decizii Consiliul Director

Formular de contact

Datele dvs de Contact

*Mesaj
Toate campurile marcate cu * sunt obligatorii

Date de contact ADIS

Adresa: România, Iasi, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.69, et. 1, cam. 87.

E-mail: asociatiaadis@gmail.com

Fax:  0332/401903

Telefon: 0332/401902